DEPARTAMENT DE LLATÍ

 

Carrec Tutoria professor/professora Horari d’atenció pares/alumnes
Dia de  a
Cap departament 2n ESO B  Josefa Pina      
  MATERIA A MATERIA B MATERIA C MATERIA D
ESO 1r professor/professora 1A – 1C

professor/professora 1B

    professor/professora
ESO 2n   professor/professora 1B – 1C    
ESO 3r     professor/professora  
ESO 4t        
BATX 1ART   professor/professora   professor/professora
BATX 1CN professor/professora      
BATX 1CSS     professor/professora  
BATX 1HUM   professor/professora    
BATX 2ART        
BATX 2CN     professor/professora  
BATX 2CSS       professor/professora
BATX 2HUM professor/professora     professor/professora

Josefa Pina
  • Assignatura – grup
  • assignatura – grup
  • Assignatura – grup
  • Assignatura – grup
  • Assignatura – grup
  • C V
  • Email:
  • web: