ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Us comuniquem la junta electoral ha aprovat i publicat els censos electorals en el tauler d’anuncis del centre segons s’especifica en l’article 7 i 9 del Decret 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, s’obri el termini d’admissió de candidatures per a formar part del consell escolar del centre.

CALENDARI D’ACTUACIONS

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: del 20 d’octubre fins el 3 de novembre (ambdós inclosos)
PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE CANDIDATURES: 6 de novembre
PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS: dies 7 i 8 de novembre
PROCLAMACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATURES: 9 de novembre
DATA DE LES VOTACIONS: 23 de novembre

Les candidatures es presentaran segons model de l’annex IV de la Resolució del 13 de setembre de 2007 de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consell escolar de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, que estaran disponibles en la secretaria del centre.​

Premi de Turisme, Benidorm
Benidorm premia el Projecte “LdV Positive Disrupters: Per un Turisme d'Emocions Joves”
Premi extraordinari
al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria a FRANCESC CREMADES PELLA
Volum i Cultura Audiovisual
Alumnes de Batxillerat d’Art han pujat al Preventori a la zona denominada Hortet del Pobre
Artista en residència
En Jordi Peidro (Melchor Mombo) . l'album il•lustrat i el còmic ocupen el seu cor
Banc de llibres
Xarxa de llibres
Finalitzada la Fase extraordinaria.
programa d’immersió lingüística
Aquest curs s'aplicarà a 1r i 2n ESO
Alcoi, Ciutat Amiga de la infància
Lliçó inaugural
Rafa Hernández, professor de Geografia i Història, va impartir la lliçó inaugural del curs
Beques 2017/2018
Per alumnes de 1r i 2n batxillerat
Acció Magistral
L’IES Andreu Sempere finalista al premi Acción Magistral
Llibres de text