Josefa Pina

Coordinadora de Convivència i Igualtat

jpina@iesandreusempere.es

Inma Descals

Coordinadora de Formació

idescals@iesandreusempere.es

Rosa Sanfrancisco

Coordinadora de Secundària

rsanfrancisco@iesandreusempere.es

Fernando Climent Garcia

Coodinador de TIC

fcliment@iesandreusempere.es

 

Merce Gisbert

Coodinadora de Xarxa de Llibres

mgisbert@iesandreusempere.es

Encarna Santos

Coodinadora de Pràcticum

esantos@iesandreusempere.es

Montserrat Albert Beltrán

Coodinadora de Erasmus +

malbert@iesandreusempere.es