Josefa Pina

Coordinadora de Convivència i Igualtat

Inma Descals

Coordinadora de Formació

Rosa Sanfrancisco

Coordinadora de Secundària

Fernando Climent Garcia

Coodinador de TIC

Merce Gisbert

Coodinadora de Xarxa de Llibres

Encarna Santos

Coodinadora de Pràcticum

Montserrat Albert Beltrán

Coodinadora de Erasmus +