visita d’observació a tres centres educatius Calandreta de França

Imma Descals, professora del Departament de Valencià, ha iniciat hui una visita d’observavió a tres centres educatius Calandreta de Pau, Toulouse i Montpellier (França).

La visita d’observació forma part de les mobilitats del projecte Obrint portes a Europa (Erasmus+ KA101) i les línies d’observació bàsiques són:

– Immersió en una llengua minoritària i no oficial: l’occità.
– El tractament de les llengües estrangeres (TILC / EMILE): espanyol, anglés, alemany, francés (oficial).
– Projecte de famílies lingüístiques (TIL)
– Noves metodologies pedagògiques: TBP i treball cooperatiu.
– Material pedagògic i ús de les TIC.
– Participació i implicació de les famílies en el projecte Calandreta.