Proves homologades per obtenir el nivell A2
Banc de llibres
Xarxa de llibres
Finalitzada la Fase extraordinaria.
programa d’immersió lingüística
Aquest curs s'aplicarà a 1r i 2n ESO
Beques 2017/2018
Per alumnes de 1r i 2n batxillerat
Banc de llibres
xarxa de llibres
Devolució de llibres al centre
Banc de llibres
Xarxa de llibres
Recoollida de lots i carta de compromís
Banc de llibres
Banc de llibres
Curs 2017-2018. Ampliat el termini d'ingrés
Transport escolar curs 2017/2018
Convocatòria de beques de trasport
Procés d’admissió al curs 2017/2018
Atenció a les dades de matriculació