L’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat d’Art va participar el dia 27 en el concurs de Disseny de Productes Industrials. El concurs, que té una durada de 3 h., consisteix en la realització d’un projecte de Disseny de Producte Industrial quedant reduïda la documentació a realitzar als dibuixos artístics i tècnics que els participants creen necessaris per a definir un producte. Els dibuixos podien anar acompanyats per totes aquelles anotacions que es creen oportunes per a la comprensió del producte dissenyat.

Entre els aspectes rellevants del concurs cal indicar que és un treball que es realitza en equips de dues persones, a mà alçada, utilitzant qualsevol dels mètodes de representació ortogràfica, axonomètrica o en perspectiva i en format A2 (en una fulla està el dibuix o conjunt de dibuixos artístics i en l’altra fulla els dibuixos de caràcter tècnic).

El premi serà per al grup d’alumnes que aconseguisca major puntuació total en les dues fulles i consistirà en un equipament de material de dibuix artístic i tècnic. També hi haurà un premi per a l’institut consistent en una impressora 3D (el premi s’atorgarà a l’institut amb major puntuació obtinguda per càlcul de la mitjana aritmètica de totes les notes dels alumnes participants de l’institut).

Molta sort!!.

Accés a l’àlbum de fotos: https://photos.app.goo.gl/z3YVKhEiDsUgCMk43