Oferta Educativa a l’ IES Andreu Semepere

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Nivell

Grups

 

1r ESO

1 (PEV)

2 (PIP)

 grups de reforç i d’atenció

2n ESO

1 (PEV)

1 (PIP)

 grups de reforç i d’atenció

3r ESO

1 (PEV)

2 (PIP)

PMAR (3r)

4t ESO

1 (PEV)

1 (PIP)

PR 4

PEV -Programa d’Ensenyament en Valencià / PIP – Programa d’Incorporació Progressiva

 

OPTATIVITAT AL CURS 2018/2019

OPTATIVES AL CURS 2018/2019

BATXILLERAT

MODALITATS:

Modalitat pev pip
Batxillerat de Ciències i tecnològic   1+1
Batxillerat d’Art 1  
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials 1  
PEV -Programa d’Ensenyament en Valencià / PIP – Programa d’Incorporació Progressiva