Oferta Educativa a l’ IES Andreu Semepere

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Nivell

Grups

 

1r ESO

1 (PEV)

2 (PIP)

 grups de reforç i d’atenció

2n ESO

1 (PEV)

2 (PIP)

 grups de reforç i d’atenció

3r ESO

1 (PEV)

1 (PIP)

PMAR (3r)

4t ESO

1 (PEV)

1 (PIP)

PR 4

PEV -Programa d’Enesenyament en Valencià / PIP – Programa d’Incorporació Progressiva

 

 

BATXILLERAT

MODALITATS:

Modalitat pev pip
Batxillerat de Ciències i tecologic   1
Batxillerat Art 1  
Batxillerat Humanitats i Ciències Socials 1+1  
PEV -Programa d’Enesenyament en Valencià / PIP – Programa d’Incorporació Progressiva