SOL·LICITUD D’INGRÉS XARXA LLIBRES

A)  A través de : https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

B) On trobarem: http://bit.ly/2k80oR7

CURS 2019 / 2020 LLIBRES DE TEXT

1 r ESO    2n ESO   3r ESO    4t ESO  1r BATX   2n BATX

Segona setmana modernista
eixida cultural
Nova activitat formativa Erasmus+ KA101