SOL·LICITUD D’INGRÉS XARXA LLIBRES

A)  A través de : https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

B) On trobarem: http://bit.ly/2k80oR7

CURS 2019 / 2020 LLIBRES DE TEXT

1 r ESO    2n ESO   3r ESO    4t ESO  1r BATX   2n BATX

Au revoir, Marie
Visita a AITEX
Annie
Màster Xef 2019
Trobades 2019
Torxa Esport 3D
VI Concert de Primavera
Taller de robòtica
Jornades de difusió Erasmus+
Graduació 2n Batxillerat (fotos)
KA101 2018 Obrint portes a Europa (vídeo)
Premi de disseny de producte
Graduació 2n Batxillerat (vídeo)
Que tingueu sort
Notícia Arts gràfiques a El Grat