SOL·LICITUD D’INGRÉS XARXA LLIBRES

A)  A través de : https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

B) On trobarem: http://bit.ly/2k80oR7

CURS 2019 / 2020 LLIBRES DE TEXT

1 r ESO    2n ESO   3r ESO    4t ESO  1r BATX   2n BATX

Rifa intercanvi Suècia 2019
Fira d’habilitats FP
FP Bàsica d’Arts gràfiques
TIL / TILC / AICLE
Taller de sabó casolà
Hort escolar
Presentació Dones científiques a El Romeral
Presentació Dones científiques a Horta Major
Visita CEIP Horta Major
Visita Col·legi El Romeral
Com sona l’ESO 2019
Ens estem tornant bojos? (vídeo)
Olimpiades AITEX
Visita al mercat de Sant Roc
Jornades esport adaptat Goalball