SOL·LICITUD D’INGRÉS XARXA LLIBRES

A)  A través de : https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

B) On trobarem: http://bit.ly/2k80oR7

CURS 2019 / 2020 LLIBRES DE TEXT

1 r ESO    2n ESO   3r ESO    4t ESO  1r BATX   2n BATX

Jornades culturals Desplastifica-T
Erasmus+ KA229
Taller d’oratòria
Equip de volei
Juntes aturem el món
Presentació del projecte La ciutat
Programa d’educació sexual
La Celestina
Carnestoltes 2019
Jubilació de Juan Carlos i Siba
Conferència sobre empreniment
Turismo de emociones llega al Senado
Erasmus+ from Praga
Reunió Desplastifica’t
Diaris de lectura