Ens complau anunciar-vos que d’acord amb la RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017 (DOGV de l’11 d’octubre), de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2016- 2017, s’ha concedit premi extraordinari al rendiment acadèmic d’ESO al nostre alumne FRANCESC CREMADES PELLA. 

Felicitacions a l’alumne i a la seua família.