Tramitar al centre

 

Beca trasport escolar

Dia 27 de juliol publicada la convocatòria en el DOCV.
Pots recollir la instància de sol·licitud i rebre més informació en la Secretaria del centre.

Xarxa de llibres
Colònies d'estiu

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES D’INMERSIÓ LINGÜISTICA EN COLONIES D’ESTIU D’ANGLÉS

JULIOL I AGOST DE 2017

REQUISITS GENERALS:

  • Alumnes matriculats en 1r o 2n d’ESO en el present curs 2016/2017.
  • Haver obtingut una mitjana de notable en el curs anterior 2015/2016 i una mitjana de notable (7) en anglés
  • No haver sigut beneficiari de l’ajuda en convocatòries anteriors.

INFORMACIÓ, SOL·LICITUDS I PRESENTACIÓ:

Al següent enllaç trobarás tota la informació referent a la convocatòria, així com les normes de procediment per a la sol·licitud per via
telemàtica:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar/idiomas.html

TERMINI:

El termini per a presentar-les finalitza el 29 de juny de 2017

Taxes PAU

PAGAMENT TAXES PAU

El rebut per al pagament de les taxes, ha de ser generat per cada alumne en el següent enllaç:

https://cvnet.cpd.ua.es/recibosweb/default.aspx

Els alumnes que obtinguen Matrícula d’Honor NO han de generar el rebut.

La resta d’alumnes SI ha de generar el rebut encara que tinguen matrícula gratuïta. Heu d’indicar en el concepte: Proves d’aptitud per l’accés a la Universitat i aplicar el descompte si vos correspon. (veure imports i tipus de matrícula en les instruccions).

El pagament podrà efectuar-se presencialment en les entitats bancaries autoritzades (en aquest cas recomanen generar i imprimir el rebut uns dies abans de la matricula) o telemàticament en el mateix moment que es genere el rebut, accedint a la passarel.la de pagament.

En qualsevol cas no heu d’abonar-lo fins després del lliurament de les notes junt amb la resta de taxes (títol) que vos lliuraran en Secretaria.

Tramitacions

Beques curs 2017/2018 per Batxillerat

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
www.mecd.gob.es