Ajudes i Beques

 

Beca MECD (Batxillerat)

BEQUES Curs 2018/2019

Per a alumnes matriculats en 1r i 2n de Batxillerat

La sol•licitud s’haurà d’emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Tota la informació d’aquesta convocatòria la pot consultar al portal:

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/inicio.html

Una vegada emplenada la sol•licitud, seguint les instruccions que us indiquen i enviada pel procediment telemàtic establert, queda així presentada amb tots els efectes. L’alumne haurá d’imprimir i conservar el resguard de sol•licitud als efectes d’acreditació.

Termini de presentació de sol•licitud: Fins al dia 1 d’octubre de 2018.

Telèfon d’informació: 910837937

 

Beca trasport escolar (ESO)
Xarxa de llibres