Seguint en el projecte de formació, hui hem realitzat una sessió de formació  sobre «TIL / TILC /AICLE i aplicacions metodològiques» impartida per Víctor Fajardo Rico, assessor de plurilingüisme del Cefire d’Alacant.

Víctor Fajardo ens ha presentat propostes d’aplicació de com fer el tractament integrat de llengües i el tractament integrat de llengües i continguts per a la implantació del plurilingüisme al nostre centre.

Agraïm molt la col·laboració del nostre assessor en un tema tan important, no sols per al despartaments de llengües, sinó per a tot el centre.