Dia 27 de juliol publicada la convocatòria en el DOCV.
Pots recollir la instància de sol·licitud i rebre més informació en la Secretaria del centre.