!Un premi en informàtica !!!

3r Premi al concurs de programació amb Appinventor